Så enkelt og trygt kan det gjøres
Det er livsfarlig å sende folk ned i en silo for å frigjøre heng. Mange er omkommet, også i Norge.
Gyro-Whip frigjør massen raskt og ikke minst, rissikofritt.
Gyro-Whip betjenes kun av en person.
Gyro-Whip
er i tilegg eksplosjonssikker fordi utstyret er i aluminium og drives av trykkluft. Gyro-Whip er lett flyttbar og monteres i manneluka på toppen av siloen i løpet av 15 minutter.
Gyro-Whip brukes ikke bare for å løsne heng, men også for å rengjøre siloer ved produktskifte,
og reduserer derved faren for senere heng.
Gyro-Whip brukes i siloer for salt, cement m.fl. og ikke minst i siloer for korn og kraftfôr hvor det er fare for støveksplosjon. Unngå forsinkelser i produksjonen, unngå redusert lagringskapasitet og ikke minst DØDSULYKKER!

Gyro-Whip brukes sammen med PowerLance, for å lese om PowerLance kan du gå hit!