Power Lance bruker en når produktet har bygget bro i siloen slik at denne er helt blokkert.
Nedenfra bores et hull slik at en ovenfra kommer til Gyro-Whip gjennom 'rottehullet', og problemet er løst.


Gyro-Whip med bom og Powerlance er demonterbart slik at en kan frakte utstyret fra anlegg til anlegg i
en varevogn og i anlegget i en personheis.

For å lese om Gyro-Whip kan du gå hit!