Espelien A.S.ble etablert i 1980. Vi tilbyr produkter og løsninger til industrier som arbeider
med pulver, granulater, korn, frø, støv o.l.
Det kan være spesielle prosesser så vel som interne transport, bulkhåndtering og lagring.
Vi leverer utstyr til møller, siloer, blanderier, renserier, snacks, fiskemel- fiskefòrfabrikker, kjemisk teknisk,
aluminiumsindustri, betong/steinindustri, sagbruk, avfallshåndtering, samt flere andre områder.
Vi leverer bare utstyr fra velkjente og dyktige firmaer, som kan stå inne for kvalitet.
Noen av våre leverandører er:

DAMAS AS med blant annet SIGMA såldrensemaskin, COMBI, OMEGA, PULCO og DAMAS støvfiltre.
GOUDSMIT med jernutskillere og magneter;
NORTHERN VIBRATOR med GYRO-WHIP og POWERLANCE;
SETEM med blant annet STARCO elevatorkopper i stål, plast og rustfritt. Bolter, muttere og skiver, galvaniserte eller rustfrie;
SIMATEK og VETYFON.


Vi ønsker både gamle og nye kunder velkommen til å ta kontakt for råd og veiledning slik at vi sammen
finner den beste løsningen for deg som kunde.